DRDO Scholarship Scheme

मुलींसाठी शिष्यवृत्ती योजना

पदवीधर (अंडरग्रेजुएट): (i) सध्याच्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या वर्षात (2020-21) उमेदवाराला संबंधित B.E./ B. Tech./B.Sc Engg. मध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे.  (ii) JEE (Main).

पदव्युत्तर: (i) सध्याच्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या वर्षात (2020-21) उमेदवाराला संबंधित ME/M.TECH / M.Sc Engg मध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे.  (ii) GATE

15 नोव्हेंबर 2020

आवश्यक कागदपत्रे -

 

१. आधार कार्ड

२. फोटो

३. शैक्षणिक निकाल

४. जातीचा दाखल

५. बँक पासबुक

 

Fee: १००/-

MAHA-DBT स्कॉलरशिप फॉर्म २०२०

.

SEBC/OBC/NT/SC/ST

.

आवश्यक कागदपत्र:-

 

 1. आधार कार्ड
 2. जातीचा दाखला
 3. डोमेसाइल
 4. उत्पनाचा दाखला
 5. रेशनकार्ड
 6. प्रवेश पावती
 7. शाळा सोडल्याचा दाखला
 8. १० वी निकाल
 9. १२ वी निकाल
 10. मागील वर्षीचे मार्कशीट
 11. बँक पासबुक
 12. शाळा सोडल्याचा दाखला
 13. जात पडताळणी असेल तर
 14. CAP LATTER (For BE/Diploma/B.Ed)
 15. होस्टेलला असेल तर प्रमाणपत्र
 16. वडील किंवा आई नसेल तर मृत्यू प्रमाणपत्र

 

 • icons8-whatsapp-50
 • icons8-instagram-50 (2)
 • icons8-facebook-50 (1)
 • icons8-envelope-dots-50
logo.png

      2020 All Content is Copyright and All Rights Reserved at SaiShraddha Infotech
 

Logo_head[156].png
icons8-whatsapp-256.png