PicsArt_09-02-01.30.52.jpg

Addmissions

अंतिम वर्षाचे ऑनलाईन परीक्षा अर्ज प्रक्रिया सुरु

.

अंतिम दिनांक - १३/०९/२०२०

 

अंतिम वर्षाचे ऑनलाईन परीक्षा अर्ज प्रक्रिया सुरु

 

आजच आपला ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी आम्हाला संपर्क करा.

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

Post HSC Diploma Admission 2020-21

D Pharm / SCT / HMCT

शेवटची तारीख: 4 सप्टेंबर 2020

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

 

Charges: 100/-

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

YCMOU Admission 2020-21

Basic/Graduation

.

 • शैक्षणिक पात्रता: 10 वी किंवा 12 वी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण किंवा समतुल्य.

 

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

6. शाळा सोडल्याचा दाखला

 

 • · Fee (प्रवेश अर्ज): कोर्स नुसार

 

 • ·Charges: 100/-

 

 

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

K. J. Somaiya College of Arts, Commerce and Science,Kopargaon

11th & 12th/Graduation/Post Graduation

.

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

 

 • Charges: 100/-

 

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

S.S.G.M. COLLEGE , KOPARGAON

11th & 12th/Graduation/Post Graduation

.

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

 

 • Charges: 100/-

 

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

New Arts, Commerce and Science College,Ahmednagar

Graduation/Post Graduation

.

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

 

 • Charges: 100/-

 

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

B.P.H.E. SOCIETY'S AHMEDNAGAR COLLEGE, AHMEDNAGAR

11th & 12th/Graduation/Post Graduation

.

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

 

 • Charges: 100/-
Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

MODERN COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE Ganeshkhind. Pune-16.

11th & 12th/Graduation/Post Graduation

.

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

 

 • Charges: 100/-

 

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here

Modern College of Arts, Science and Commerce (Autonomous) Shivajinagar, Pune - 411005

11th & 12th/Graduation/Post Graduation

.

 • आवश्यक कागदपत्र:-

 

1. आधार कार्ड

2. मागील वर्षाचा निकाल

3. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

4. फोटो

5. सहीचा नमुना

 

 • Charges: 100/-

 

Kindly Share Your Documents and Payment Screenshot Here
PicsArt_09-02-02.32.32.jpg
PicsArt_09-02-02.31.09.jpg
PicsArt_09-02-02.31.31.jpg
PicsArt_09-02-02.31.51.jpg
PicsArt_09-02-02.32.10.jpg